VIP-kort og Bioreklamer

 

MØDESTEDET SNURRETOPPEN sælger VIP-kort til alle, der måtte ønske det.

Kortet giver i 2 år ADGANG til at se alle vore filmforestillinger 1 gang pr. kort. Ved bortkomst erstattes solgt VIP-kort ikke. VIP-kortejerne vises før alle forestillinger med navn på en liste som ”lysbillede”, på opslag i foyeren, samt på hjemmesiden. I foyeren har VIP-kortejerne ligeledes mulighed for at have firmavisitkort placeret i særligt display under nævnte opslag. Dette gælder også vore bioreklamekunder. VIP-kortejere har endvidere adgang til at købe rabatbilletter (8 for 640 kr). VIP-rabatbilletter kan ikke købes ved skranken, men kun ved henvendelse til:

Michael Føhns Kasserer@snurretoppen.net 

PRISER:

1 VIP-kort koster 3000 kr.

2 VIP-kort koster 5700 kr. 

3 VIP-kort koster 8100 kr.

 

VIP-kort ejere i 2023-24

ADVODAN                                      STEVNS ELSERVICE                         Stevns entrepenørservice                      Baeré

HB VVS og Gasteknik                    Dansk Portservice                          Kj-frisør                                               Løje´s EL-service                              

Stevnsbladet                                 Ellen Knudsen                                  Bull Optik                                            Kernebyg Aps        

Rødvig Ferieby                              Rødvig Kro & badehotel                  Sciencevision ApS                               Murermester Claus Jørgensen   

Arkitekt Krogh Hansen                 Advokat Finn Rasmussen                Gjorslev Gods                                       Kjær Revison 

ScienceVision                                Dagbladet

Bioreklamer

Før alle filmforestillinger vises BIOREKLAMER fra en bred kreds af byens næringsdrivende.
Reklamebilledet kan være lavet af os i samarbejde med den reklamerende, men det kan også være et færdigt fil, som vi får fra den reklamerende.
Det koster 3.000 kr (inkl. moms) pr.år at få vist sin reklame. Skal vi lave billedet, så koster det 500 kr. ekstra.
LEVENDE reklamer på ca. 20 sek. koster 5000 inkl. moms/år.

Hvis billedet skal skiftes et par gange om året (sæsonskifte), så gør vi det uden beregning.
Henvendelse til

Karsten Visby Tlf.: 20 47 73 30 Kasserer@snurretoppen.net 

Tak for støtten

Vi takker alle bidragsydere for jeres støtte til Snurretoppen
Partnere, virksomheder, fonde og organisationer, der har støttet Snurretoppen:

Stevns Brands Fond

Vaskerifonden

LIONs Club